Samospotreba energie je životne dôležitá v boji proti klimatickým zmenám a energetickej chudobe

Vlastná spotreba, či už individuálna alebo kolektívna, bola jedným z mála, ak nie jediným spôsobom, ako reagovať na niekoľko energetických problémov, vrátane ekologizácie výroby využívaním veternej, slnečnej a dokonca aj vodnej obnoviteľnej energie a metlou energetickej chudoby, ktorá postihuje viac ako 80 miliónov Európanov. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodná energetická agentúra (IEA) pravidelne vyzývajú na masové zavedenie všetkých dostupných dekarbonizovaných technológií vrátane obnoviteľnej energie. Šiesta správa IPCC opäť naznačuje, že zmena klímy sa zrýchľuje a zintenzívňuje. Neprejde mesiac, ba ani týždeň tam, kde to nevidíme.  V súlade s touto naliehavosťou IEA odporúča masívne nasadenie všetkých dostupných technológií čistej energie, ako je obnoviteľná energia. (Pierre Jean Coulon)