„Koniec v nedohľadne“ rastúcim emisiám skleníkových plynov: Svetová meteorologická organizácia

Bulletin o skleníkových plynoch prichádza pred konferenciou OSN o zmene klímy COP28 , ktorá sa začne o dva týždne v Dubaji. Fosílne palivá – uhlie, ropa a plyn – tvoria väčšinu emisií skleníkových plynov, ktorézachytáva slnečné teplo , čo vedie ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy. V minulom roku boli globálne priemerné koncentrácie najdôležitejšieho skleníkového plynu – oxidu uhličitého (CO2) – o celých 50 percent vyššie ako v predindustriálnej ére, čo bolo prvé, a v roku 2023 pokračovali v raste. Koncentrácie metánu tiež vzrástli a hladiny oxidu dusného, ​​tretieho hlavného plynu, zaznamenali najvyšší medziročný nárast v histórii od roku 2021 do roku 2022. „Napriek desaťročiam varovaní vedeckej komunity, tisíckam strán správ a desiatkam konferencií o klíme  sa stále uberáme nesprávnym smerom ,“  povedal Petteri Taalas, generálny tajomník WMO . Súčasná trajektória „nás stavia na cestu zvýšenia teplôt výrazne nad ciele Parížskej dohody do konca tohto storočia,“ dodal s odkazom na snahy obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia.