Emisie skleníkových plynov v hospodárstve EÚ: -5,3 % v Q2 2023

V druhom štvrťroku 2023 dosiahli emisie skleníkových plynov v hospodárstve   EÚ 821 miliónov ton ekvivalentov CO 2  (CO 2 ekv.) , čo je pokles o -5,3 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022 (867 miliónov ton ekv. CO 2 ). . V rovnakom období zostal hrubý domáci produkt (HDP) EÚ stabilný a zaznamenal len veľmi malú odchýlku (+0,05 % v druhom štvrťroku 2023 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022).  Tieto informácie pochádzajú z údajov o štvrťročných odhadoch emisií skleníkových plynov podľa hospodárskej činnosti, ktoré dnes zverejnil Eurostat. Štvrťročné odhady emisií skleníkových plynov dopĺňajú štvrťročné sociálno-ekonomické údaje, ako napríklad HDP alebo zamestnanosť.  Tento článok predstavuje niekoľko zistení z podrobnejšieho článku Statistics Explained o štvrťročných emisiách skleníkových plynov .