Štúdia naznačuje, že lesy sú kľúčom k boju proti zmene klímy spolu so znižovaním fosílnych palív

Obnova globálnych lesov by mohla sekvestrovať 22-krát viac uhlíka, ako svet vypúšťa za rok, podľa vedeckej štúdie zverejnenej v pondelok, ktorá potvrdzuje, že stromy sú kľúčovým nástrojom v boji proti klimatickej kríze. spolu so znižovaním fosílnych palív. Štúdia uvažuje o obnove lesov tam, kde by prirodzene existovali, nebyť ľudí, a to buď tým, že sa umožní opätovný rast degradovaných lesov alebo zalesnenie obnažených oblastí, ale vylučuje oblasti životne dôležité pre poľnohospodárstvo alebo oblasti, ktoré sa už zmenili na mestá. Dosiahnutie plného svetového potenciálu pre obnovu by vytiahlo odhadom 226 gigaton prebytočného uhlíka z atmosféry – alebo zhruba jednu tretinu množstva pridaného do atmosféry od priemyselnej revolúcie, zistil výskum. „Nemôžeme si vybrať medzi prírodou a dekarbonizáciou. Bezpodmienečne musíme podniknúť kroky na dosiahnutie oboch súčasne,“ povedal ekológ Thomas Crowther zo švajčiarskeho Federálneho technologického inštitútu v Zürichu. (Jake Spring)