Globálne prieskumy ukazujú rastúce obavy ľudí z klimatických zmien

Prieskumy ukazujú, že zmena klímy sa stala kľúčovým problémom väčšiny ľudí na celom svete. Názory na osobné dopady alebo na to, ako riešiť globálnu výzvu, sa však značne líšia. Niektorí volajú po väčšej ambicióznosti, iní kritizujú, že sa od ich krajiny žiada príliš veľa. Tento informačný list zachytáva názory ľudí na rôzne aspekty zmeny klímy zhrnutím zistení hlavných prieskumov verejnej mienky, ktoré sa buď zameriavajú výlučne na túto zmenu, alebo obsahujú otázky o nej. (Aniket Narawad)
Obsah
  1. Globálne prieskumy o klimatických zmenách
  2. Klimatické zmeny sú dôležitou témou pre ľudí na celom svete
  3. Rastú obavy zo zmeny klímy a jej dôsledkov
  4. Vyššie riziká súvisiace so zmenou klímy vedú k vyššej úrovni vnímania hrozieb
  5. Ľudia volajú po klimatickej akcii, ale zostávajú rozdelení, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu a zodpovednosť
  6. Ako riešime tento problém?
  7. Ďalšie poznatky – Podnikové zapojenie a spotreba správ
  8. Zdroje – použité prieskumy