Generation Carbon: kampaň proti klimatickým zmenám

Prvé vydanie  vzdelávacej kampane  „ Generation Carbon, sprievodca  klimatickými zmenami “, ktorú propaguje novovytvoren Generation Carbon Association v spolupráci so Sorgenia na školský rok 2023-24, začína na základných školách v celom Taliansku . Do kampane je zapojených 25 000 žiakov z tisíc tried základných škôl vo veku 7 až 10 rokov na celom území štátu. Iniciatíva, ktorú spravuje agentúra Neways, ktorá sa špecializuje na vzdelávacie projekty, má za cieľ šíriť kultúru a informácie v oblasti environmentálnej a občianskej výchovy a priblížiť mladým ľuďom problém klimatických zmien . Program obsahuje  vysvetlenie pojmov uhlíka a fosílnych palív , skleníkového efektu a vplyvu na klímu .  Vzhľadom na aktuálnosť témy a v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030 projekt získal záštitu  Ministerstva životného prostredia a energetickej bezpečnosti. Kľúčovými prvkami projektu sú digitálna učebná súprava, podrobná príručka pre učiteľov a študentov, návrhy na vyučovanie, účastnícke certifikáty pre študentov a zábavná stolová hra. Vzdelávacia cesta zahŕňa aj osobné školiace stretnutie v jednej zo zúčastnených škôl, kde sa školitelia a odborníci budú podrobne venovať chúlostivej téme klimatických zmien. (Redakcia Nostrofilo)