Ako zmena klímy ovplyvňuje vaše zdravie?

S klimatickými zmenami žijeme každý deň a už teraz ovplyvňujú naše zdravie. Aké sú budúce scenáre a čo môže každý z nás urobiť, aby sa vyrovnal s dopadom klimatických zmien? Niektoré efekty sú teda naozaj priame. Takže niekedy je príliš teplo na to, aby to bolo zdravé. Vieme teda, že klimatické zmeny zvyšujú teploty, najmä v mestách. A každý s už existujúcim ochorením alebo ak ste starší alebo máte napríklad srdcové ochorenie, bohužiaľ, je pravdepodobnejšie, že ochoriete, keď sú teploty veľmi vysoké, alebo dokonca zomriete pri extrémne vysokých teplotách. Takže to je veľmi priamy efekt. Vidíme aj dopady klimatických zmien na životné prostredie. Takže tieto zvýšené teploty a zmeny v zrážkach v niektorých častiach sveta vysušujú životné prostredie, vysychajú lesy, čo uľahčuje vznik ďalších a silnejších ťažkých požiarov. Teraz lesné požiare zabíjajú ľudí priamo. (Vismita Gupta-Smith)