Zem sa trasie pod vplyvom globálneho otepľovania

Od konca 80. rokov 20. storočia berú pulz planéty moderné seizmické stanice po celom svete. Tupý, stály zvuk morských vĺn, ktorý seizmológovia kedysi považovali za hluk pozadia, zosilnel od konca 20. storočia a odrážal hlbšie moria, podľa štúdie vedenej Coloradskou univerzitou . klíma sa otepľuje. Dno oceánu v pobrežných oblastiach zažíva neustály tlak a ťah týchto vĺn a tieto zmeny tlaku vytvárajú čoraz intenzívnejšie seizmické vlny.  Keď oceánske vlny stúpajú a klesajú, vyvíjajú sily na morské dno a vytvárajú seizmické vlny. Tieto seizmické vlny sú také silné a rozšírené, že sa prejavujú ako pravidelný hluk na seizmografoch ,  rovnakých prístrojoch, ktoré sa používajú na monitorovanie a štúdium zemetrasení. Štúdia publikovaná v Nature Communications skúma údaje z 52 seizmických staníc, ktoré zaznamenávajú pohyby Zeme raz za sekundu počas viac ako 35 rokov. Údaje za celé desaťročia potvrdzujú zistenia nezávislého výskumu klímy a oceánov, ktoré naznačujú, že búrky sa nielen stávajú intenzívnejšie, keď sa klíma otepľuje, ale že otriasajú aj oceánom.  (ALEXANDRA AGETA)