Smernica EÚ o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) – uplatňovanie od fiškálneho roku 2024

Uplatňovanie smernice Európskej únie (EÚ) o Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sa má zaviesť postupne od začiatku roku 2024 a bude vyžadovať, aby príslušné spoločnosti poskytovali informácie o rizikách a príležitostiach vyplývajúcich zo sociálnych a environmentálnych otázok a dopad ich podnikania na ľudí a životné prostredie.  CSRD výrazne mení prostredie pre podávanie správ o podnikovej udržateľnosti tým, že vyžaduje, aby príslušné spoločnosti spĺňali predpísané formáty zverejňovania a štandardov podávania správ. Najmä korporátne skupiny mimo EÚ (vrátane USA) budú musieť zvážiť, či sa na ne môžu vzťahovať požiadavky CSRD vzhľadom na to, že zverejnenie sa bude vyžadovať na konsolidovanej úrovni, ktorá bude zahŕňať dcérske spoločnosti mimo EÚ aj dcérske spoločnosti mimo EÚ. skupiny EÚ. (Autormi sú Harry Keegan ,  Dougall Meston , George O’Malley a Francesca Wilson Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP)