Klimatické zmeny: koľko času nám zostáva na ich riešenie?

V roku 2021 Organizácia Spojených národov vypočítala, že zostávajúci uhlíkový rozpočet (RCB), t. j. množstvo uhlíka, ktoré môžeme ešte emitovať pred prekročením limitu zvýšenia teploty o 1,5 °C  stanoveného Parížskou dohodou, predstavuje  500 miliárd ton, čím sa „bod bez návratu“ v roku 2032 . Podľa novej štúdie, ktorá sa objavila v časopise Nature , v skutočnosti Rcb na začiatku roku 2023 predstavoval iba 250 miliárd ton, čo, ak vezmeme do úvahy, že celosvetovo sa ročne vypustí asi 40 miliárd ton (údaj, ktorý sa okrem iného zvyšuje), by prinieslo termín sa nebezpečne blíži k roku 2029.  Výskumný tím vedený Robinom D. Lambollom z Imperial College London  obnovil modely výpočtu RCB zahrnutím ďalších faktorov zložitosti, ktoré by mohli ovplyvniť zvýšenie teploty Zeme , a najmä oddelil skutočnú úlohu, ktorú zohráva CO2, od úlohy iných skleníkové plyny, ktorých zvyškové emisie môžu naďalej zvyšovať teplotu, aj keď čisté emisie CO2 dosiahnu nulu. (Elena Esposto)