Dôsledky zmeny klímy: znížená potreba vykurovania

Menej energie na vykurovanie, viac na chladenie. Európa regiónov kreslí mapu, ktorá potvrdzuje trend posledných rokov a nepriamo aj klimatické zmeny. V období od roku 1992 do roku 2022, počas tridsiatich rokov, mal priemerný počet dennostupňov vykurovania v EÚ jasný klesajúci trend. Na začiatku tohto obdobia to bolo 3 209 vykurovacích denostupňov za rok. O tri desaťročia neskôr, v roku 2022, tento počet podľa údajov Eurostatu klesol na 2 858 (zníženie o 11 %).  Pokles potrieb vykurovania čiastočne súvisí s rastúcimi globálnymi teplotami, čiastočne s novými izolačnými materiálmi a renováciou budov. Keďže Európa sa zameriava na budovy s nulovými emisiami do roku 2050, vykurovanie je jedným z ukazovateľov v centre pozornosti, ešte viac s radiátormi, ktoré sa v týchto dňoch zapínajú v rôznych talianskych mestách, od severu po juh, po minulej zime, kedy ceny dosiahli rekordné úrovne. (Anny Migliorati a Giuseppe Chiellina)