Budúcnosť uhlíkovo neutrálnych budov: Trendy a predpovede

V uhlíkovo neutrálnej budove je energetická efektívnosť prvoradá.  Architekti a inžinieri využívajú princípy ako pasívny solárny dizajn, prirodzené vetranie a vysokoúčinná izolácia. Okrem energeticky efektívneho dizajnu uhlíkovo neutrálne budovy využívajú na výrobu elektriny aj technológie obnoviteľnej energie. To môže zahŕňať solárne panely, veterné turbíny a v niektorých prípadoch aj geotermálne systémy.  Elektrina generovaná týmito systémami sa môže použiť na napájanie systémov osvetlenia, vykurovania a chladenia budovy, ako aj akýchkoľvek spotrebičov alebo zariadení v budove.