Naliehavá potreba zvážiť, ako najlepšie využiť biomasu v Európe

Správa agentúry EEA „ Hádanka o európskej biomase – výzvy, príležitosti a kompromisy týkajúce sa výroby a využívania biomasy v EÚ “ sa zaoberá tým, ako nám biomasa môže pomôcť dosiahnuť naše klimatické a environmentálne ciele a ako môže zmena klímy ovplyvniť produkciu biomasy v EÚ poľnohospodárstvo a lesníctvo.  Správa tiež pojednáva o kľúčových synergiách a kompromisoch pri využívaní biomasy na rôzne politické ciele.   Kľúčovou výzvou, na ktorú poukazuje správa EEA, je, že ciele politiky EÚ majú konkurenčné požiadavky na európsku biomasu, ktorá pochádza z poľnohospodárstva a lesníctva, pričom jej ponuka zostáva obmedzená rozlohou pôdy, rastom vegetácie, meniacou sa klímou a globálnym obchodom.