Európske klimatické zákony potrebujú anjela strážneho

Vzhľadom na to, že prvé klimatické ciele EÚ sa pravdepodobne nesplnia, Európska komisia musí byť aktívnejšia pri nátlaku na členské štáty EÚ, aby dodržiavali pravidlá – pretože ak to neurobí, kto iný? EÚ je samozvaným šampiónom v oblasti klímy. Európska zelená dohoda, ktorá sa začala takmer pred štyrmi rokmi, bola označená ako nová stratégia rastu Únie s konečným cieľom znížiť emisie skleníkových plynov na nulu do roku 2050. Ale ani elektrické vozidlá ani tepelné čerpadlá, nech sú akokoľvek dôležité, samy o sebe nezaznamenajú nulovú hodnotu.  Celý podnik je založený na troch „základných“ zákonoch o klíme, ktoré definujú širší rámec, v ktorom sa opatrenia EÚ v oblasti klímy uskutočňujú. Ide o systém obchodovania s emisiami (ETS, ktorý obmedzuje emisie z ťažkého priemyslu), ETSII pokrývajúci dopravu a budovy a nariadenie o spoločnom úsilí (ESR), ktoré pokrýva emisie zo zostávajúcich  sektorov hospodárstva. (Nikolausa J. Kurmayera)