Otepľujúci sa svet, zväčšujúca sa priepasť: Klimatické zmeny majú vplyv na chudobu a nerovnosť v Južnej Afrike

Vedecké dôkazy ukazujú, že zmena klímy už negatívne ovplyvňuje nerovnosť a chudobu, ale rozsah, v akom sa to deje na mikroúrovni, zostáva relatívne nepreskúmaný. Skúmanie distribučných účinkov zmeny klímy na mikroúrovni je obzvlášť dôležité v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami, kde je zraniteľné obyvateľstvo náchylnejšie na jej vplyvy. Nový dokument publikovaný v Environmental Research Letters skúma vzťah medzi teplotou a nerovnosťou, chudobou a blahobytom v Južnej Afrike na národnej a nižšej ako národnej úrovni a zdôrazňuje – okrem potreby adaptácie na zmenu klímy – aj spoločné výhody  dekarbonizácie v zníženie sociálno-ekonomických rozdielov medzi postihnutými komunitami. Štúdiu vykonal tím výskumníkov z CMCC@Ca’Foscari,  strategického partnerstva medzi CMCC Foundation a Ca‘ Foscari University of Venice, RFF-CMCC Európsky inštitút pre ekonómiu a životné prostredie (EIEE) a London School of Economics and Political Veda (LSE).