Ako môže klimatický model ilustrovať a vysvetliť premenlivosť klímy v dobe ľadovej

Hoci za súčasné globálne otepľovanie je zodpovedné ľudstvo, naša planéta neustále prechádza prirodzenými klimatickými výkyvmi. Možnými vynucovacími mechanizmami pre túto variabilitu by boli zmeny jasu slnka alebo výbušné sopečné erupcie, ale aj interakcie v rámci systému atmosféra/oceán/morský ľad. Trvanie takejto oscilácie, nazývanej aj variabilita, sa môže značne líšiť. Takáto premenlivosť klímy je obzvlášť dôležitá vo výskume klímy , najmä pre ďalšie zlepšenie nášho chápania účinkov súčasnej antropogénnej zmeny klímy. Až na pár výnimiek však dlho nebolo jasné, aké klimatické výkyvy trvajú stáročia. Dr. Matthias Prange, modelár zemského systému na MARUM a Geosciences Department a prvý autor novej štúdie publikovanej v Science Advances , vysvetľuje: „Prirodzená premenlivosť klímy v časovom rozmedzí stoviek rokov ešte nie je dobre pochopená. Po prvé, existujú žiadne časové rady pozorovania, ktoré by pokrývali také dlhé časové obdobia. Po druhé, existuje len niekoľko záznamov proxy údajov s dostatočným rozlíšením na objasnenie tohto časového rozsahu. (Jana Nitsch , MARUM – Zentrum für Marine)