Vedieť to o Net Zero

Pojem „čistá nula“ zostáva medzi verejnosťou nedostatočne definovaný. čo to teda je? Prečo je to potrebné a ako to nedokáže vyriešiť všetky naše klimatické problémy? Čistá nula“ sa stala módnym slovom v oblasti klimatickej vedy a politiky. Národy, štáty a mestá musia v priebehu desaťročí dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka, aby splnili stanovené ciele Parížskej klimatickej dohody . Spoločnosti si stanovili ciele zosúladené  s čistou nulou, aby oslovili rastúci záujem o produkty šetrné k životnému prostrediu.  Dokonca aj jednotlivci, najmä tí, ktorí majú životný štýl náročný na uhlík, si sami vytýčili čisté nulové cesty.  Napriek jeho rastúcej popularite však pojem čistá nula zostáva medzi verejnosťou nedostatočne definovaný a často ho používajú ako nesprávne pomenovanie herci so zlou vierou, ktorí chcú vyzerať dobre pre planétu v nominálnej hodnote. (Aissa Dearing)