JE ČAS NA VÄČŠIU PRODUKCIU ČISTÝCH TECHNOLÓGIÍ V EÚ!

Skupina Renew Europe víta dnešné schválenie správy o zákone o čistom priemysle s nulovou nulovou hodnotou (NZIA) Výborom pre priemysel, výskum a energetiku . Kladie pevné základy pre nasadenie skutočne európskeho priemyslu čistých technológií, ktorý je schopný konkurovať globálne a prispieva k posilneniu našej otvorenej strategickej autonómie.  Tvárou v tvár protikonkurenčným praktikám a masívnym dotáciám z Číny a Spojených štátov (IRA) EÚ zdôrazňuje, že dotovanie nie je všeliekom a je odhodlaná pracovať na konkurencieschopnosti hracieho poľa s cieľom udržať toto odvetvie na európskej pôde a zároveň dosiahnuť svoje energetické a klimatické ambície.

Europoslanec Christophe Grudler , (Mouvement Démocrate, Francúzsko) , Obnovte tieň Európy na NZIA, vyhlásil:

„Ak chceme, aby bol náš klimatický prechod úspešný, musíme drasticky rozšíriť našu produkciu čistých technológií v EÚ. Zákon Net Zero Industry Act nám to pomôže dosiahnuť uľahčením udeľovania povolení a podporou našich inovatívnych odvetví. Naším cieľom je posilniť našu priemyselnú suverenitu výrobou väčšieho množstva solárnych panelov, veterných turbín, elektrolyzérov, SMR alebo batérií v Európe.“