Recyklácia použitého dreva môže výrazne prispieť k čistej nule, ale vyžaduje si oveľa lepšiu koordináciu

Keďže sa predpokladá, že celosvetový dopyt po dreve do roku 2050 vzrastie až o 170 %, nová štúdia publikovaná v Nature Communications  demonštruje dôležitosť dosiahnutia čistých nulových cieľov prostredníctvom lepšieho využívania odpadového dreva a navrhuje riešenia, ako by sa to dalo dosiahnuť. Drevo vyťažené z obhospodarovaných lesov je čoraz viac uznávané ako dôležitý zdroj obnoviteľného biomateriálu. Môže priniesť veľké výhody pri znižovaní globálneho otepľovania vrátane zachytávania oxidu uhličitého z atmosféry pri raste stromov, ukladania tohto uhlíka do produktov vyrobených z vyťaženého dreva a znižovania emisií, keď sa tieto produkty používajú namiesto materiálov ako betón a oceľ. Tím výskumníkov z Bangor University, University of Galway v Írsku a Woodknowledge Wales pomocou dôslednej analýzy celého životného cyklu tohto systému zistil, že potenciálne prínosy pre čistú nulu sa pri súčasnom spôsobe výroby drevených výrobkov nemaximalizujú. používané vo Veľkej Británii. (Bangor University).