Študenti vyjadrujú svoje obavy z klimatických zmien: udržateľnosť a klimatické vzdelávanie prostredníctvom akčného vzdelávania

Aké sú súvislosti medzi sociálne marginalizovanými komunitami a negatívnymi dopadmi klimatických zmien? Spomienkové udalosti, akými sú Sviatok práce a Deň domorodcov, nám poskytujú príležitosť zamyslieť sa nad klimatickými opatreniami z pohľadu udržateľnosti.  Tento semester študenti v PM 599: Sociálne dimenzie zmeny klímy v trvalo udržateľnom svete skúmajú množstvo sociálnych dimenzií zmeny klímy prostredníctvom rôznych médií vrátane podcastov a písania op-ed. „Jedným zo spôsobov, ako vybavujeme našich študentov, aby sa stali najmodernejšími odborníkmi v oblasti verejného zdravia, vedcami a lídrami, je trénovať ich, aby sa dobre orientovali v prepojení klímy, zdravia a spravodlivosti, pričom si zdokonaľujú svoje zručnosti vo viacerých doménach, ako napr. vedu a klimatickú komunikáciu,“ potvrdzuje Ans Irfan, MD, EdD, DrPH, ScD, MPH, MRPL, fakulta na oddelení environmentálneho zdravia.