Pochopenie osobnej zodpovednosti v boji proti klimatickým zmenám

Zlovestný mrak klimatických zmien sa v našom rýchlo sa meniacom svete vynára vo veľkom. Príznaky sú nepopierateľné – stúpajúce teploty, častejšie a vážnejšie prírodné katastrofy a meniace sa vzorce počasia.  Zem nám posiela naliehavú správu a je čas, aby sme počúvali a konali. Aj keď vlády, priemyselné odvetvia a medzinárodné dohody zohrávajú významnú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy, jednotlivé opatrenia by sa nemali podceňovať.  Pochopenie a znižovanie našej uhlíkovej stopy je kľúčovým krokom v boji proti zmene klímy. Je načase, aby sme si uvedomili osobnú zodpovednosť, ktorú v tomto boji všetci nesieme. Uhlíková stopa je miera celkového množstva skleníkových plynov, predovšetkým oxidu uhličitého (CO2), ktoré človek priamo alebo nepriamo vyprodukuje.  Táto stopa zahŕňa naše každodenné činnosti, od jedla, ktoré jeme, po energiu, ktorú konzumujeme, a spôsob, akým cestujeme. (Šejk Hasin Abrar)