EÚ sa chystá oživiť neúspešné klimatické riešenie

Od svojho vzniku pred viac ako 30 rokmi poskytujú uhlíkové kompenzácie falošný komfort tým, ktorí hľadajú jednoduché riešenia klimatickej krízy. Povzbudzovanie jednej strany, aby pokračovalo v pumpovaní skleníkových plynov do atmosféry, a platenie druhej za opak, bolo obrovským odklonom od dekarbonizácie našich ekonomík a životov. Jeden škandál  za druhým zachvátil schémy kompenzácie uhlíka. Ich dôveryhodnosť naštrbila, keď sa množili dôkazy, že kompenzované projekty neprinášajú klimatické zisky, ktoré sľubujú.  Vyšetrovanie začiatkom tohto roka zistilo, že 90 % schém na ochranu dažďových pralesov schválených najväčšou svetovou agentúrou pre štandardy uhlíkových kompenzácií, Verra, bolo „bezcenných“ z hľadiska klímy Tento bod bol posilnený novou štúdiou z UC Berkeley, ktorá zistila, že spoločnosti značne nadhodnotili emisie, ktoré ich projekty ušetrili. (Kathleen McAfee, Kate Dooley).