Ako ľudia vnímajú klimatické zmeny?

Klimatické zmeny predstavujú významnú globálnu výzvu. Spôsobuje nepriaznivé počasie, škody na úrode a stúpajúcu hladinu morí. Nie každý to však vníma ako hrozbu. Pre túto grafiku sme sa spojili s Lloyd’s Register Foundation , aby sme preskúmali jednu z ich najnovších správ, World Risk Poll 2021: A Changed World? A ponorte sa do údajov, aby ste zistili, prečo si mnohí ľudia na celom svete nie sú istí zmenou klímy ako hrozbou.

Sme zjednotení alebo rozdelení? 

V rámci prieskumu World Risk Poll 2021 nadácia Lloyd’s Register spolupracovala s Gallupom a uskutočnila prieskum medzi 125 911 ľuďmi v 121 krajinách.  Pýtali sa, či klimatické zmeny ohrozia, ohrozia alebo neohrozia ich národ v nasledujúcich 20 rokoch. Tieto národy boli zoradené podľa celkového počtu respondentov, ktorí považujú zmenu klímy za hrozbu, do určitej miery alebo inak.  90 % respondentov zo severnej a západnej Európy považuje zmenu klímy za hrozbu. Nie je teda prekvapením, že mnohé národy s najvyšším percentom tých, ktorí považujú zmenu klímy za hrozbu, sú Európania. (Alan Kennedy)