Emisie skleníkových plynov v EÚ minulý rok klesli, ale na splnenie ambicióznych cieľov do roku 2030 je ešte potrebné vyvinúť zrýchlené úsilie

Teraz, keď je v platnosti väčšina právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a energetiky v rámci balíka „Fit for 55“ , EÚ a jej členské štáty pracujú na dosiahnutí cieľov podľa správy  Trendy a prognózy v rámci stratégie Európa 2023 , ktorá podrobne uvádza dosiahnutý pokrok. Keďže emisie skleníkových plynov sa po oživení pandémie COVID-19 v roku 2021 vrátili na klesajúcu trajektóriu, členské štáty tiež oznámili vyššiu úroveň ambícií v oblasti zníženia do roku 2030 a tisícky vnútroštátnych politík a opatrení na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky . Zatiaľ čo správa zdôrazňuje niektoré povzbudivé známky pokroku , zdôrazňuje tiež, že na dosiahnutie ambicióznych cieľov stanovených na koniec tohto desaťročia  bude potrebné aspoň zdvojnásobiť úsilie .