Čo v skutočnosti znamená „čisté nulové emisie“?

Mať čisté nulové emisie znamená bod, v ktorom sú emisie skleníkových plynov uvoľňované ľuďmi do ovzdušia vyvážené emisiami odstránenými zo vzduchu. Predstavte si to ako váhu. Emisie uhlíka a iných skleníkových plynov nakláňajú váhu a cieľom čistej nuly je dostať váhu späť do rovnováhy.

Dosiahnutie tejto rovnováhy si vyžaduje dve veci.

  1. Zníženie emisií vypúšťaných z ľudskej činnosti najbližšie k nule.
  2. Odstránenie emisií, ktoré je ťažké znížiť.

Dosiahnutie čistej nuly znamená, že stále môžeme vytvárať nejaké emisie. Ale pokiaľ budú kompenzované iniciatívami, ktoré znižujú GHG už v atmosfére. Existuje množstvo riešení a technológií na odstraňovanie uhlíka, ktoré sa vyvíjajú na nasávanie CO2 zo vzduchu a jeho ukladanie. Takže znižovanie a odstraňovanie emisií ide v celosvetových pretekoch o čistú nulu spolu. (Carboncredits.com)