IEA zvoláva odborný seminár o nízkoemisných dopravných palivách s cieľom dekarbonizovať lodnú dopravu a letectvo

Medzinárodná energetická agentúra 4. októbra spojila odborníkov z vlády, priemyslu, výskumu a občianskej spoločnosti, aby diskutovali o úlohe palív s nízkymi emisiami pri dekarbonizácii medzinárodného námorného a leteckého sektora.    Workshopu sa zúčastnilo približne 20 osobných účastníkov, ako aj 17 online účastníkov z 13 krajín Účastníkmi boli vysokí úradníci z vlád a experti z orgánov Organizácie Spojených národov, ako aj z priemyselných združení, akademickej obce a rôznych think-tankov. Medzi prítomnými boli aj členovia Partnerstva dopravných projektov a zástupcovia programov technologickej spolupráce relevantných pre danú tému. Nízkoemisné palivá sú všeobecne uznávané ako primárna technologická možnosť potrebná na zníženie emisií skleníkových plynov z medzinárodného námorného a leteckého sektora. Tieto sektory diaľkovej dopravy si vyžadujú palivá s vysokou energetickou hustotou, čo znamená, že priama elektrifikácia sa – z dnešného pohľadu – pravdepodobne obmedzí na plavidlá a lietadlá na krátke vzdialenosti a menšie. Zvýšenie používania palív s nízkymi emisiami, ako sú udržateľné biopalivá, vodík a palivá na báze vodíka, bude preto kľúčovými stratégiami na dekarbonizáciu operácií lodnej a leteckej dopravy.