Vizualizácia dopadov klimatických zmien

GLOBÁLNE otepľovanie rapídne urýchľuje zmenu klímy, z veľkej časti v dôsledku emisií skleníkových plynov (GHG) a iných zmien ekosystémov spôsobených človekom. Tie ovplyvňujú schopnosť planéty efektívne absorbovať a recyklovať uhlík, vďaka čomu sú malé ostrovné rozvojové štáty (SIDS), ako sú karibské ostrovy, obzvlášť citlivé na vplyvy zmeny klímy. Medzi faktory, ktoré robia región zraniteľným, patrí jeho geografická poloha, obmedzená rozloha pôdy, množstvo citlivých ekosystémov, ako sú lesy, mangrovníky, koralové útesy a iné prirodzené biotopy, vysoká hustota obyvateľstva v pobrežných oblastiach, ekonomická závislosť od sektorov citlivých na klímu a obmedzené prístup k zdrojom na adaptáciu a budovanie odolnosti. ( Portál pre adaptáciu a odolnosť voči klíme (CARP))