Ministri životného prostredia EÚ vyjadrili podporu klimatickým cieľom

Aktualizácia európskych klimatických cieľov pod Parížskou klimatickou dohodou a s ňou spojená spoločná pozícia EÚ na klimatickej konferencii OSN v Dubaji, znižovanie emisií skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd a znižovanie plastového odpadu. To boli hlavné témy rokovania Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxembursku. Slovenskú delegáciu na rokovaniach viedol minister životného prostredia Milan Chrenko. Európska únia zostáva celosvetovým lídrom v boji s klimatickou  krízou. V tejto súvislosti sa ministri dohodli na aktualizácii klimatických cieľov, vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody, ale tiež na spoločnej pozícii štátov EÚ na klimatickej konferencii, kde budú podporovať ambicióznejšie globálne záväzky v oblasti znižovania skleníkových plynov. Prioritou je udržať cieľ nárastu globálnej teploty o maximálne 1,5 °C na v porovnaní s predindustriálnym obdobím.