Klimatické zmeny sa stávajú bezpečnostným problémom

Celá ľudská ekonomika, celá ľudská spoločnosť, a teda aj všetka ľudská bezpečnosť je zakomponovaná do prírody. Všetci sme podskupinou väčšej planéty, nie naopak.“ Tak hovorí Andrew Zolli, hlavný Impact Officer v Planet , vesmírnej organizácii a organizácii AI, ktorá využíva satelity na pozorovanie Zeme – a zmien, ktoré na nej ľudia spôsobujú. „Dnes, vo svete, kde čelíme bezprecedentnému tlaku na prírodu, globálnej ekocíde a meniacej sa klíme, veci, ktoré sa dejú v prírodnom svete, môžu mať hlboký vplyv na náš každodenný život. „To prichádza vo forme otrasov počasia, ktoré poháňa zmeny v množstve pestovaných plodín, ktoré nám umožňujú nasýtiť každého,“ dodáva Zolli, ktorý je členom Globálnej rady budúcnosti Svetového ekonomického fóra pre budúcnosť prírody a bezpečnosti.  (Kate Whitingová)