Výpočet emisií uhlíka pomocou systému ERP

Výrobcovia zdravotníckych pomôcok, ktorí už čelia rozsiahlym predpisom o kvalite a bezpečnosti, už roky prijímajú iniciatívy v oblasti udržateľnosti pomerne pomaly.  Správa amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) však odhaduje, že systémy zdravotnej starostlivosti – od profesionálnych diagnostických nástrojov a invazívnych chirurgických prístrojov až po spotrebiteľské lekárske ponuky – predstavujú 4 až 8 % emisií skleníkových plynov. Táto realizácia vedie niekoľko veľkých zdravotníckych sietí, maloobchodníkov a výrobcov medicínskych produktov k zverejneniu cieľov stať sa uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050. Na splnenie týchto míľnikov budú musieť prekročiť uhlíkovú stopu, ktorú vytvárajú ich vlastné operácie. Budú tiež potrebovať a očakávať, že stredné vrstvy ich výrobného dodávateľského reťazca budú dokumentovať a znižovať emisie skleníkových plynov.  (Steve Bieszczat)