Rada pre životné prostredie, 16. októbra 2023

Ministri životného prostredia EÚ schválili  závery Rady o prípravách na konferenciu OSN o zmene klímy ( COP28 ) v roku 2023, ktorá sa bude konať v Dubaji v Spojených arabských emirátoch od 30. novembra do 12. decembra 2023. Závery budú slúžiť ako všeobecná rokovacia pozícia EÚ na COP28. Rada vo svojich záveroch zdôraznila, že je dôležité výrazne zvýšiť globálne ambície v oblasti klímy, aby bol cieľ 1,5 °C stanovený v Paríži na dosah. Vyzvala tiež na globálne postupné ukončenie neznižovaných fosílnych palív v dostatočnom predstihu pred rokom 2050 a na čo najskoršie dotovanie fosílnych palív, aby sa urýchlil prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.  Ministri podporili globálne opatrenia smerujúce k strojnásobeniu inštalovanej kapacity obnoviteľnej   energie na 11 TW a zdvojnásobeniu miery zlepšenia energetickej účinnosti do roku 2030.