Obchodovanie s uhlíkom pre farmárov je opäť na stole

Ako obmedziť emisie z poľnohospodárstva sa stáva akútnou otázkou v zelenej politike EÚ, pričom tento sektor zaostáva za ostatnými oblasťami hospodárstva v znižovaní svojho vplyvu na klímu. Keďže ustanovenia o zmene klímy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) nespôsobili veľké problémy, tvorcovia politiky sa znovu pozerajú na sľubnú, no komplikovanú myšlienku: zavedenie systému obchodovania s emisiami (ETS) špeciálne pre poľnohospodárstvo. ETS je systém stanovovania stropov a obchodovania, v rámci ktorého sa hospodárskym subjektom poskytuje povolený objem uhlíkových kreditov, ktoré si môžu navzájom kupovať a predávať. Pôvodný ETS EÚ zavedený v roku 2005 pomohol znížiť emisie z výroby energie, výroby a letov v rámci Európy. Tento rok politici schválili druhý ETS na pokrytie budov, cestnej dopravy a ďalších sektorov, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2027. (FEDERICA DI SARIO)