Opatrenia na prispôsobenie sa globálnej zmene klímy sú príliš nekoordinované

Ako sa vlády, organizácie, spoločnosti a jednotlivci vyrovnávajú s dopadmi globálneho otepľovania? Kto sú vlastne aktéri, pokiaľ ide o znižovanie klimatických rizík, ako sú suchá, záplavy a lesné požiare? Čím prispievajú jednotlivé herecké skupiny? A kde a ako už systematicky spolupracujú? Nová štúdia poskytuje prvú globálnu analýzu aktérov zapojených do prispôsobovania sa zmene klímy a úloh, ktoré zohrávajú. Pre publikáciu medzinárodný tím vedcov posúdil viac ako 1 400 vedeckých štúdií na tému adaptácie na zmenu klímy. Výsledky ukazujú, že na celom svete existuje veľa medzier v rozdelení úloh a zodpovedností za adaptáciu. Predovšetkým chýba adaptácia, ktorá zásadne transformuje spoločnosti, infraštruktúru a riadenie rizík v reakcii na masívne dopady zmeny klímy. Ďalej chýba komplexná spolupráca medzi rôznymi štátnymi a neštátnymi aktérmi. (Megan Craig, M.Sc.)