ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Sú ľudské zdroje pripravené na zmenu klímy?

Horúčavy , požiare a extrémne poveternostné javy sú čoraz častejšie, keďže globálne teploty stúpajú. Na zmiernenie rizika zmeny klímy už spoločnosti „zosilňujú“ svoje fyzické zariadenia prehodnocujú svoje poistenie a snažia sa znížiť svoju uhlíkovú stopu .  Spoločnosti by tiež mali starostlivo zvážiť zmenu klímy pri navrhovaní svojich politík a výhod v oblasti ľudských zdrojov. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je to dôležité.

Zvýšené potreby duševného zdravia

Globálne otepľovanie môže zvýšiť potreby duševného zdravia , ktoré už boli vysoké, pretože úzkosť a depresia a poruchy užívania opiátov dramaticky vzrástli počas pandémie COVID-19. Klimatická úzkosť prevláda najmä medzi mladými dospelými . Prístup k duševnému  zdraviu sa počas pandémie zvýšil, keďže telezdravotná starostlivosť sa stala široko dostupnou, hoci opätovné zavedenie štátnych predpisov po skončení pandémie by prístup mohlo obmedziť. (Jeff Levin Scherz, Caroline Mangiardi A Holly Teal)