ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Singapur stanovuje vyššie štandardy pre medzinárodné uhlíkové kredity

Singapur oznámil súbor kritérií pre medzinárodné uhlíkové kredity (ICC), aby sa zabezpečila ich vysoká kvalita, ktorú môžu spoločnosti použiť na kompenzáciu svojich zdaniteľných emisií. Ministerstvo udržateľnosti a životného prostredia (MSE) a Národná agentúra životného prostredia (NEA) spoločne zaviedli kritériá oprávnenosti podľa rámca ICC. Kritériá sú v súlade s článkom 6 Parížskej dohody, čo umožňuje Singapuru spolupracovať s inými krajinami, ktoré podporujú ich klimatické ciele. Sú tiež v súlade s medzinárodnými normami, ako je napríklad schéma kompenzácie a znižovania emisií uhlíka pre medzinárodné letectvo ( CORSIA).  Vysokokvalitné medzinárodné uhlíkové kredity doplnia singapurské snahy o zníženie emisií s cieľom dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050 . (Jennifer L)