Vzdelávanie o zmene klímy: nádej a činy, nie strach a katastrofa

Médiá už nejaký čas naháňajú strach a úzkosť v súvislosti so zmenou klímy. Niekedy sme svedkami skutočnej propagandy, v ktorej dokonca pozorujeme manipuláciu s údajmi s jediným cieľom vyvolať teror. Účel svätí prostriedky? Neverím. Namiesto toho je potrebné preformulovať informácie o zmene klímy nájdením správneho vzdelávacieho procesu, ktorý vychádza z posolstva nádeje a konania, ktoré musí nielen zdôrazňovať hrozby, ktorým budeme musieť čeliť, ale musí nevyhnutne ukázať, ako môžeme konať, aby sme formovali budúcnosť s rozvahou a racionalitou. Niet pochýb o tom, že naliehavosť klimatickej krízy sa každým rokom zvyšuje.  Medzitým však dezinformácie a politizácia spôsobili, že vedecká komunikácia o zmene klímy je čoraz náročnejšia a často zavádzajúca.  Až doteraz sa pozornosť sústredila predovšetkým na presviedčanie ľudí, že zmena klímy je skutočná, a to sa skutočne podarilo. Verejnosť teraz prijíma realitu klimatických zmien oveľa jasnejšie ako v minulosti. Veľká väčšina populácie má obavy z klímy a zmien, ktoré človek spôsobuje na prírode. Z perspektívy budúcnosti sa domnievam, že vzdelávací prvok sa stane nevyhnutným na to, aby sa informácie o klíme vrátili späť na správne miesto. Z tohto hľadiska v rámci bežnej populácie študenti a mladí ľudia sú základnou demografickou skupinou, ktorú treba osloviť správnym posolstvom o klíme. Hoci v niektorých kontextoch môže byť stále potrebné bojovať proti popieraniu zmeny klímy, všetci, ktorí komunikujú o klimatickej vede, čelia novej výzve: priepasť medzi obavami verejnosti o zmenu klímy a chápaním toho, čo možno urobiť dnes, aby sme ovplyvnili zajtrajšok. Musíme verejnosti lepšie sprostredkovať kvalitu a kvantitu zmien, ktoré je potrebné urobiť, napríklad v oblasti energetiky a využívania pôdy, a že ľudstvo môže v skutočnosti ovplyvniť rozsah udalostí, ktoré sa budú diať. Je preto čas preorientovať naše posolstvo.