Zverejňovanie klímy: Nové podnikové štandardy pre čistý nulový svet

Ako súčasť pokračujúceho svetového úsilia v boji proti klimatickým zmenám a prechodu k čistej nule sú jedným z dôležitých kúskov skladačky nové nariadenia a vládne politiky. Vládna regulácia pokrýva takmer každý sektor, verejný aj súkromný, a súvisí s niektorými z najdôležitejších zmien v priemysle. Najstaršou z rôznych agentúr americkej vlády na ochranu spotrebiteľa je napríklad Food and Drug Administration alebo FDA. Jeho počiatky začínajú oddelením chémie Ministerstva poľnohospodárstva USA, výskumným krídlom bez regulačných právomocí, ktoré existovalo koncom 19. storočia . Po množstve škandálov súvisiacich s potravinami a drogami, ako napríklad The Jungle od Uptona Sinclaira o pracovných podmienkach pri kŕmení zvierat alebo incidente s kontamináciou záškrtom antitoxínmi v roku 1901, ktorý mal za následok smrť tuctu detí, boli zavedené nové zákony, ktoré viedli prezidentovi Rooseveltovi, ktorý v roku 1906 podpísal zákon o potravinách a drogách. (Jennifer L)