Väčšina Európanov sa domnieva, že ekologický prechod by mal ísť rýchlejšie

Podľa nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol dnes zverejnený, veľká väčšina Európanov verí, že zmena klímy je vážnym problémom, ktorému svet čelí (93 %) . Viac ako polovica si myslí, že prechod na zelenú ekonomiku by sa mal urýchliť (58 %) vzhľadom na prudký nárast cien energií a obavy z dodávok plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. Z ekonomického hľadiska 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na škody spôsobené zmenou klímy sú oveľa vyššie ako investície potrebné na ekologický prechod . A tri štvrtiny (75 %) Európanov  súhlasí s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám . Podpora znižovania  emisií, obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti Takmer deväť z desiatich občanov EÚ (88 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zároveň kompenzovať zostávajúce emisie, aby bola EÚ klimaticky neutrálna do roku 2050. Takmer deväť z desiatich Európanov (87 %) si myslí, že je dôležité, aby si EÚ stanovila ambiciózne ciele na zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov , a podobný počet (85 %) sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ prijala opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti ,  napríklad tým, že povzbudí ľudí, aby si zateplili svoje domy, nainštalovali solárne panely alebo kúpiť elektromobily. Sedem z desiatich respondentov (70 %) sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a z hospodárskeho hľadiska prospieť EÚ.