Klimatický a energetický summit: Veľká koalícia na udržanie 1,5 ºC na dosah

Teresa Ribera , podpredsedníčka španielskej vlády, a Fatih Birol , výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry, usporiadajú 2. októbra 2023 v Madride medzinárodný samit o klíme a energetike zameraný na naliehavosť urýchlenia globálneho prechodu na čistú energiu. Toto dôležité podujatie, ktoré sa koná počas španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, spojí ministrov energetiky a klímy z celého sveta len niekoľko týždňov pred konferenciou OSN o zmene klímy COP28. Summit sa snaží vybudovať širokú medzinárodnú koalíciu, ktorá môže zvýšiť dynamiku s cieľom splniť záväzky Parížskej dohody – najmä cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Aby sa to dosiahlo, podľa IEA musia svetové emisie dosiahnuť vrchol pred rokom 2025 a potom rýchlo klesať, kým do roku 2050 alebo skôr nedosiahnu čistú nulu. Bude si to vyžadovať postupnú zmenu ambícií a bezprecedentnú globálnu spoluprácu.