klimatické zmeny spôsobujú prudký nárast cien potravinových surovín

Rast cien pre spotrebiteľov má ešte ďaleko od zmiernenia. A zdá sa, že s tým má veľa spoločného klimatické zmeny. Ako uvádza  CNBC , množstvo surovín, ako je surový cukor , dobytok a pomarančový džús, zažíva ďalší prudký nárast cien v dôsledku škôd spôsobených nestabilnými poveternostnými podmienkami a zvýšenými cenami. Nárast cien týchto základných surovín totiž opäť zasiahol peňaženky spotrebiteľov na celom svete v čase, keď nárast spotrebiteľských cien podľa najnovších údajov zaznamenaných INSEE predstavuje 4,9 %. Predovšetkým, ako spomenul Darwei Kung, špecialista na suroviny, s ktorým americký kanál robil rozhovor, brať do úvahy tento meteorický skok v cenách súvisí so základnou infláciou. Inými slovami, ide o zvýšenie nákladov, ktoré nezohľadňuje náklady na energiu, čím sú ceny v supermarketoch ešte vyššie ako tie, „ ktoré berú do úvahy politici s rozhodovacími právomocami“. (SACHA CARION)