Klimatické zmeny „nás zabíjajú“ – OSN hlási zdravotný poplach

Klimatická kríza sa čoraz viac stáva krízou verejného zdravia, varovali tento týždeň úradníci v New Yorku a žiadali lepšie školenia, výskum a opatrenia na zvýšenie odolnosti na riešenie dvoch priorít v centre pozornosti Valného zhromaždenia OSN. Boj proti klimatickým zmenám a zlepšenie verejného zdravia sú kľúčovými cieľmi cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) OSN do roku 2030, keďže vlády sa snažia nájsť cestu vpred k 17 hlavným cieľom, pričom len 15 percent z nich je na ceste v čase zasiahnutia krízy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa predpokladá, že v dôsledku zmeny klímy zomrie každý rok ďalších 250 000 ľudí, zatiaľ čo štatistiky ukazujú, že každé štvrté úmrtie možno pripísať „príčinám životného prostredia, ktorým sa dá predísť“. (Nadácia Thomson Reuters)