Zelený týždeň, v Miláne viac ako 350 podujatí so zameraním na klimatické zmeny

Vydanie milánskeho zeleného týždňa v roku 2023 od 26. septembra do 1. októbra bude mať viac ako 350 podujatí a len jedného najmenšieho spoločného menovateľa: zmenu klímy. Združenia, výbory a orgány, ktoré v posledných mesiacoch reagovali na výzvu magistrátu Milána zostaviť skvelý harmonogram   „zeleného týždňa“, dajú hlas a formu biodiverzite, ekológii, udržateľnosti, recyklácii, pričom budú klásť dôraz na výzvy. čelia mestským územiam a ich obyvateľom. O tom sa bude diskutovať najmä v stredu 27. septembra v Palazzo Reale počas konferencie „Ako sa prispôsobujeme klimatickým zmenám“, ktorú organizuje oddelenie životného prostredia  a zelene magistrátu Milána. „Vďaka príspevku klimatológov – vysvetľujú z magistrátu Milána – environmentálnych inžinierov, agronómov, botanikov, zelených architektov a mnohých ďalších hostí budú analyzované extrémne klimatické javy, ktoré postihujú mestá a ich ničivý dopad, a čo sa stalo v Miláne v noci 25. júla aj z hľadiska havarijného   manažmentu a zakončí sa pohľadom do budúcnosti, smerom k novému spôsobu navrhovania zelených plôch, výsadby stromov (výber najvhodnejších druhov) a starostlivosti o ne. “ (Nicolò Gelao )