Obnovenie nádeje pre mladých ľudí prostredníctvom vedomostí

Tvárou v tvár klimatickým zmenám a ich čoraz viditeľnejším dôsledkom je veľa mladých ľudí paralyzovaných ekologickým strachom. V McGill je kurz zameraný na inšpiráciu nádeje a vyzbrojenie študentov, aby dokázali čeliť klimatickým zmenám. „O tomto kurze, ktorý je súčasťou strategických cieľov udržateľného rozvoja McGill University, sme uvažovali roky,“ hovorí Marcy Slapcoff, riaditeľka Úradu pre vedecké vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte McGill. Tesne pred pandémiou bola dekanom Prírodovedeckej fakulty poverená úlohou vymyslieť (a zostaviť tím na tento účel) vysokoškolský kurz o klimatických zmenách, otvorený pre všetkých študentov . (Catherine Couturier)