Smutný záber“: Na udržanie cieľov parížskej dohody pri živote sú potrebné drastické opatrenia, varuje šéf OSN

Generálny tajomník António Guterres povedal, že svetová reakcia na klimatické zmeny je priepastne nedostačujúca. Lídri z celého sveta sa zišli v New Yorku, aby na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) prediskutovali niektoré z najväčších svetových výziev. Do centra pozornosti sa dostala klimatická kríza a jej vzájomne prepojené dôsledky pre bezpečnosť,  potraviny a chudobu. Generálny tajomník OSN António Guterres na celosvetovom zhromaždení v utorok (19. septembra) začal zmienkou o katastrofálnych   záplavách v Líbyi tento mesiac . Povedal, že tisíce mŕtvych boli „obeťami rokov konfliktov, obeťami klimatického chaosu, obeťami blízkych i vzdialených vodcov, ktorí nedokázali nájsť cestu k mieru“. (Rosie Frost, euronews.green)