Zmena podnebia

Okrem zdravotných dopadov môžu mať klimatické zmeny dopad aj na ľudskú psychiku.  Extrémne poveternostné javy, ako sú povodne alebo bleskové povodne, môžu predstavovať ohrozenie života a zdravia a môžu pre postihnutých predstavovať aj obrovský psychický stres. Pocit ohrozenia a beznádeje môže prispieť k depresívnym náladám. Je dôležité vedieť, že každý človek môže prispieť k ochrane klímy. Emisie skleníkových plynov spôsobené dopravou majú vplyv na klímu. Ak namiesto jazdy autom viac chodíte pešo alebo na bicykli, chránite klímu a zároveň robíte niečo dobré pre svoje zdravie. Strava má tiež veľký vplyv na naše zdravie a klímu. Viac zeleniny a ovocia a nakupovanie sezónnych, regionálnych alebo bio produktov prispieva k zdravej a klimaticky šetrnej strave. (Senát ministerstvo zdravotníctva).

.