Odlesňovanie, klimatické zmeny…: ľudstvo sa potápa ďalej za „planetárne hranice“

Tieto „planetárne limity“ zodpovedajú prahom, ktoré sa nesmú prekročiť v deviatich oblastiach, aby ekosystémy mohli zaručiť obývateľnosť Zeme. Šesť z týchto limitov je vo veľkej miere prekročených a dva sa blížia k výstražným prahom. Znečistenie a využívanie prírodných zdrojov ľudstvom naďalej posúvajú Zem za hranice jej odolnosti  : v súčasnosti bolo prekročených šesť ekologických prahových hodnôt a ďalšie dva sú na pokraji prekročenia, varuje aktualizácia referenčnej štúdie o koncepcii zo stredy 13. z deviatich „planetárnych  hraníc“ . Klimatické zmeny ,  odlesňovanie, strata biodiverzity , množstvo syntetických chemikálií (vrátane plastov), ​​nedostatok sladkej vody a rovnováha cyklu dusíka sú šesť limitov, ktoré boli z veľkej časti prekročené, uvádza štúdia tím 29 vedcov. (L’Obs s AFP)

 

.