Ako vypočítať svoju uhlíkovú stopu

Boj s klimatickou krízou na individuálnej úrovni sa môže zdať zbytočný, ale vedomosti sú sila. Tu je návod, ako pochopiť a vypočítať svoju vlastnú uhlíkovú stopu.Nárast skleníkových plynov prispel k zmene klímy . Prevažná väčšina týchto plynov pochádza z uhlíkových emisií produkovaných spaľovaním fosílnych palív a odlesňovaním. Pokiaľ ide o riadenie množstva oxidu uhličitého, ktorý vypúšťame do ovzdušia, meriame náš vplyv v takzvanej uhlíkovej stope. Čo je to však uhlíková stopa a ako si môžete tú svoju vypočítať? Tu je to, čo potrebujete vedieť, a ako to vypočítať pomocou online nástrojov.

Čo je uhlíková stopa?

Pojem „uhlíková stopa“ by mohol vyvolať myšlienky o používaní súkromných lietadiel Taylor Swift alebo o obrovskej tonáži uhlíka, ktoré niektoré ropné konglomeráty chrlia do atmosféry. Avšak, ako to opisuje The Nature Conservancy , „uhlíková stopa je celkové množstvo skleníkových plynov (vrátane oxidu uhličitého a metánu), ktoré sú generované našimi činmi.“ (John Bogna)