Tempo zvyšovania koncentrácie CO2 sa zvýšilo trojnásobne

Tempo, akým sa koncentrácia CO 2 v atmosfére zvyšuje – najmä v dôsledku spaľovania fosílnych palív – sa za päť desaťročí zvýšilo trojnásobne, uviedla v stredu medzinárodná správa. V roku 2022 bolo v priemere 417 častíc na milión (ppm) plynu otepľujúceho planétu vo vzduchu, čo je o 2,2 ppm viac ako rok predtým, podľa výročnej správy o stave klímy vedenej vedcami z amerického National Oceanic and Správa ovzdušia. To je o 50 percent viac ako predindustriálne úrovne a „najvyššie v moderných atmosférických záznamoch a paleoklimatických záznamoch, ktoré siahajú až do obdobia 800 000 rokov“, uvádza správa. Zistilo sa, že ročný rast priemerného globálneho oxidu uhličitého za posledné desaťročie sa od 60. rokov strojnásobil. Počas celého roku 2022 „klíma naďalej reagovala na pokračujúci nárast skleníkových plynov a následné otepľovanie,“ dodal. (Marlowa HOOD)