Ako budeme žiť na čoraz teplejšej planéte?

Svetová meteorologická organizácia vydala svoju správu v predvečer „Medzinárodného dňa čistého ovzdušia pre modrú oblohu“, ktorý sa oslavuje 7. septembra a ktorý ustanovila Organizácia spojených národov. Vedci nepochybujú o tom, že dôvodom je zmena klímy , ktorá spôsobuje čoraz viac vĺn horúčav. Tieto extrémne horúčavy, umocnené čoraz častejšími požiarmi a púštnym prachom, majú veľmi znepokojujúci merateľný vplyv na kvalitu ovzdušia, ľudské zdravie a životné prostredie. V podstate: o našom živote. Toto je alarm, ktorý vyvolala nová správa  Svetovej meteorologickej  organizácie so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). 

Kľúčové body:

Kvalita ovzdušia a zmena klímy sa musia riešiť spoločne;

• Vlna horúčav v roku 2022 v Európe určite viedla k zvýšenému znečisteniu ozónom;

• Dym z požiarov poškodzuje ľudské zdravie, ekosystémy a úrodu;

• Parky a stromy môžu zmierniť utrpenie na „mestských tepelných ostrovoch“.

(Cristiano Tassinari)