Otvorenie samitu o klíme v Afrike na vysokej úrovni…

Klimatické zmeny predstavujú významné riziko pre globálnu komunitu, pričom fyzické účinky spôsobujú značné ekonomické straty. V priebehu posledného desaťročia spôsobili búrky, požiare a záplavy značné straty HDP. Najmä Afrika čelí vážnym výzvam súvisiacim s klímou, vrátane sucha, dezertifikácie a rastúcich cyklónov, čo vedie k vysídľovaniu, migrácii a potravinovým krízam. Kontinent je tiež neúmerne ovplyvnený nárastom globálnej teploty a predpokladá sa, že zažije eskaláciu fyzických klimatických rizík. Obmedzená schopnosť afrických vlád reagovať na klimatickú krízu v dôsledku dlhovej krízy a hospodárskych otrasov si navyše vyžaduje naliehavé opatrenia na odpustenie dlhu a zvýšenie likvidity. Na africkom klimatickom samite budú lídri vyzvaní, aby prijali ambiciózne prísľuby a záväzky. Na usmernenie týchto akcií sa vypracuje komplexný „rámec prísľubov a záväzkov“.  Prijatím ambicióznych myšlienok a odvážnymi záväzkami máme príležitosť zvrátiť situáciu v oblasti zmeny klímy, a to nielen v Afrike, ale aj na celom svete.